Selecteer een pagina

Het Rekenhof,
als eigentijds merk

Een collaterale instelling van het parlement

Het Rekenhof oefent een externe controle uit op de begrotings-, boekhoudkundige- en financiele verrichtingen van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de provincies.

De huisstijl van het Rekenhof werd volledig herzien. Er werd een nieuw logo in het leven geroepen. Tevens zijn er een aantal publicaties, administratieve documenten en een grafisch charter ontwikkeld.

Wil je meer te weten komen over wat nu juist ‘een goed logo’ inhoud lees dan dit artikel.

Dit project werd uitgevoerd in opdracht van Megaluna.

Gebrand biedt de oplossing om je merk of product zichtbaarder in de markt te zetten.